Blog

Ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωζώνη

Μελετώντας την σύνταξη μιας ανταπάντησης σε 1η απάντηση των Βρυξελλών σε διαδικτυακή καταγγελία μου παραβίασης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, διαπίστωσα με τρόμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει στους πολίτες αυτής της χώρας καν ανθρώπινα δικαιώματα.
Είναι αυτό που καλόπιστα θα διαπιστώσετε κάνοντας τον κόπο να διαβάσετε την συνημμένη απάντηση μου.
Που σημαίνει ότι δεδομένου ότι τα ζώα δεν χρωστάνε κάποιο ποσό στους τραπεζίτες της Ευρωζώνης, αυτό σημαίνει ότι στα ζώα η Ευρωζώνη αναγνωρίζει τα όποια δικαιώματα η νομοθεσία τους αναγνωρίζει, όπως π.χ. το περί μη κακοποίησης τους. Δεν αναγνωρίζει όμως η Ευρωζώνη δικαιώματα στους ανθρώπους – πολίτες της Ελλάδας.

Συνάδελφοι, δεχόμαστε θανατηφόρο επίθεση από τους οικονομικούς φασίστες και τα τσιράκια τους στην Βουλή των Ανθελλήνων.

Την περίοδο 40-47 είμασταν η μόνη συμμαχική χώρα με ελάττωση πληθυσμού.
Την περίοδο 10-17 η ελάττωση πληθυσμού είναι μεγαλύτερη !
Αυτό είναι Γενοκτονία και Φασισμός !

Κάποιοι συναγωνιστές νομικοί εκφράσανε την θετική τους γνώμη όταν τους παρέθεσα το κείμενο αλλά κανείς δεν έκανε τον κόπο να μου το χτενίσει με ακριβέστερη νομική ορολογία.
Οφείλω εδώ να απονείμω εύσημα στο δημοσιευμένο στο ΕΜΠΡΟΣ κείμενο του Κου Π Μηλιαράκη από την αγωγή που έκανε στο Λουξεμβούργο για λογαριασμό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Απλά επανέλαβα το δημοσιευμένο του κείμενο ενημερώνοντας για τον συντάκτη του.

Θα σας πρότεινα συνάδελφοι να κάνετε και εσείς ανάλογες καταγγελίες αν μη τι άλλο για να τους δείξουμε στις Βρυξέλλες ότι «δεν μασάμε». Το λινκ στο οποίο υπάρχει η φόρμα καταγγελίας είναι το

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_el/

Η τελική μου καταγγελία της 29ης Μαΐου 2017 :

Ref. Ares(2017)1627382 – 27/03/2017

Καταγγελία μου CHAP(2017)00930.

Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή                               29 Μαΐου 2017

Υπ’ οψιν Κας Nathalie BERGER, Προϊστάμενης Διοικητικής Μονάδας.

Σε απάντηση της επιστολής σας της 27 Μαρτίου 2017 σας παραθέτουμε τμήματα της ενωσιακής νομοθεσίας τα οποία έχουν καταπατηθεί στην Ελλάδα τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από ενωσιακά όργανα τα οποία είτε ανέχονται είτε ενθάρρυναν και ενθαρρύνουν την Ελληνική Διοίκηση στις παραβάσεις αυτές.

 1. Όσον αφορά την εφαρμογή του ΧΆΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ, 2012/C 326/02, για την υπόθεσή μου. έχομε παράβαση του δικαίου της ΕΕ και ιδιαίτερα των παρακάτω άρθρων του Χάρτη:

  Άρθρο 17 Δικαίωμα ιδιοκτησίας, όσον αφορά τα θεμελιώδη μου δικαιώματα ιδιοκτησίας και κοινωνικής ασφάλισης λόγω μη αποζημίωσης μου για την υπεξαίρεση τόσο των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ όσο και των δικαιωμάτων μου αναλογικά στην ακίνητη του περιουσία όπως και της συμμετοχής του στο πλειοψηφικό πακέτο της Τράπεζας Αττικής. Όσον αφορά τον πιθανό αντίλογο-επιχείρημα ότι η υπεξαίρεση αυτή έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η Πολιτική Επιστήμη προβλέπει ότι με εκχωρημένη την Εθνική Κυριαρχία, όπως οι πολιτικοί αποδέχθηκαν ήδη με την 1η δανειακή σύμβαση με την Τρόικα το 2010, έχει πάψει να υπάρχει και η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος υπέρ των πολιτών.

  Άρα κανένας Νόμος σε καθεστώς εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι συμπέρασμα της Πολιτικής Επιστήμης και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο ολοκληρωτικοί δικτατορικοί και ναζιστικοί θεσμοί θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το συμπέρασμα αυτό. Υποθέτω δε ότι η Ευρωπαική Ένωση δεν υποστηρίζει ή υποθάλπει τον ολοκληρωτισμό. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα εκπλαγώ αν θα βάλετε την καταγγελία μου στο αρχείο.

  Άρθρο 41 Δικαίωμα χρηστής Διοίκησης. Η Τρόικα της οποίας τα 2 από τα 3 μέλη είναι θεσμικά όργανα της Ε.Ε., συνήψαν την ως άνω δανειακή σύμβαση όπως και άλλες παρόμοιες μεταγενέστερα με τις οποίες εκχωρήθηκε η Εθνική Κυριαρχία, άρα καταλύθηκε το Ελληνικό Κράτος και η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος. Επομένωςσύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφος 3, έχω δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης της ζημίας ηθικής και υλικής που μου προξένησαν τα θεσμικά όργανα της, διότι μεταξύ άλλων και ο αντισυνταγματικός Νόμος 4387/2016 ήταν απαίτηση των ενωσιακών θεσμικών οργάνων, μάλιστα με βάση καταγγελία τ. υπουργού οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν συντάχθηκε καν από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά από τον Κο Thomas Wieser του Euro working Group (βλέπε συνέντευξη του στο https://youtu.be/PATz0FDhFu8 !

  Άρθρα 43 και 47: Τα επικαλούμαι.

 2. Γενικότερα και με δεδομένο τον αξιακό νομικό πολιτισμό των χωρών-μελών της Ένωσης, επικαλούμαι το νομικό αξίωμα JURA NOVIT CURIA : (Οι κριτές ή το δικαστήριο έχουν καθήκον ν’αναζητούν αυτεπαγγέλτως, τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου).

 3. Όσον αφορά τις μειώσεις συντάξεων που προβλέπει ο Νόμος 4387/2016 το Ελληνικό Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ότι το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) προστατεύει την περιουσία των πολιτών. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνεται τόσο ο μισθός (αποδοχές) των εργαζομένων όσο και οι συντάξεις των απομάχων της εργασίας. Για το λόγο αυτό οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκαν ότι οι επίμαχες περικοπές των συντάξεων είναι αντίθετες στην ΕΣΔΑ.

Ακόμη, η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επί των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Κυβέρνηση. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να προχωρήσει το εν λόγω νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Βουλή.

4. Με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 2/4/2017

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=99600&colid=37&catid=34&dt=

και την ανάλυση που κάνει ο εξειδικευμένος επί κοινοτικών θεμάτων νομικός Κος Πέτρος Μηλιαράκης αναλύοντας αγωγή του στο Ευρωπαικό δικαστήριο υπέρ των θιγόμενων συνταξιούχων μηχανικών, αναλύεται το παράνομο κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων παρά το γεγονός ότι ήσαν Ν.Π.Δ.Δ. και δεν ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα τον οποίο και μόνο αφορούσε το PSI.

Δηλαδή δεν έγινε «κούρεμα» ιδιωτών αλλά «κούρεμα» δημόσιου τομέα. Μάλιστα σκανδαλωδώς εξαιρέθηκε το ασφαλιστικό ταμείο του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος !

Υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα σε μια παράνομη πράξη, που αφορά το «κούρεμα» δημόσιου τομέα, με ταυτόχρονες παραλείψεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και στο αποτέλεσμα, που είναι η επελθούσα ζημία

Στις 6 Μαΐου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με επικεφαλής τότε τον κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, εξέδωσε πράξη με την οποία εμπιστευόταν απολύτως τα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή, επί κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη από τις 6 Μαΐου 2010 εγγυήθηκε την καταλληλότητα των

εμπορεύσιμων χρεογράφων που εξέδιδε η ελληνική κυβέρνηση ως απολύτως ασφαλών. Ειδικότερα, εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι η κατακλείδα της απόφασης αυτής αναφέρεται στο ότι πρέπει να γίνονται αποδεκτά τα ομόλογα αυτά, και μάλιστα ανεξαρτήτως των εξωτερικών αξιολογήσεων για την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Σημαίνει ότι: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πρόεδρό της τον κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, εγγυάται τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αγνοώντας το «τι» θα αξιολογήσουν οι σχετικοί οίκοι Standard & Poor’s, Fitch και Moody’s.

Από την ημερομηνία εκείνη και μετά, πέραν του ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί και να ασκεί τη νομισματική πολιτική, είναι και μέλος της «τρόικας» για το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Άρα, πέραν του γενικού καθήκοντος και της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της που αφορά τη νομισματική πολιτική, γνωρίζει εκ των έσω όλα τα επι μέρους προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Παρά ταύτα, αδρανεί να τοποθετηθεί δημοσίως ως προς τα ελληνικά ομόλογα. Ειδικότερα, από τον Ιούλιο του 2011 και κυρίως από τον Οκτώβριο του 2011 έχει διαμορφωθεί το όλο κλίμα για το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Εντούτοις, η υπό τον κ. Μάριο Ντράγκι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να αδρανεί, διατηρώντας σε ισχύ την επί προεδρίας του κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ απόφασή της. Εδώ ακριβώς υφίσταται και το μέγα κομβικό σημείο.

Όταν αναφερόμαστε σε «κούρεμα» ομολόγων, δηλαδή σε μείωση ρευστότητας στον χρόνο που λήγουν τα ομόλογα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι για τα ζητήματα αυτά, της νομισματικής δηλαδή πολιτικής, η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα του Ευρωσυστήματος, να αποφασίζει για την περιτομή των ομολόγων του, για τη μείωση δηλαδή της ρευστότητας στον χρόνο λήξης των ομολόγων, εάν δεν έχει τη ρητή έγκριση της Φρανκφούρτης, ή άλλως τη διά σιωπής συναίνεσή της.

Και πρέπει να λάμψει η αλήθεια γιατί έχουν υποστεί πλήγμα περιουσιακά δικαιώματα στον πυρήνα τους. Μιλάμε για αιφνίδια απώλεια περιουσίας στο 53,5%. Υπ’ όψιν δε ότι, με την επίκληση του ότι δεν μπορεί να γίνει «κούρεμα» στον δημόσιο τομέα, εξαιρέθηκαν της περιτομής των ομολόγων τους τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Εδώ υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις μυστικής συμφωνίας.

Με πολύ μεγάλη βραδύτητα, ο κ. Μάριο Ντράγκι έβαλε την υπογραφή του, ανακαλώντας την πράξη του κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, που εγγυάτο τα ελληνικά ομόλογα πέραν των αξιολογήσεων των γνωστών εκτιμητικών οίκων. Όποιος υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κ. Μάριο Ντράγκι συμμορφώθηκαν στον εσωτερικό νόμο πρέπει να υποστηρίξει ότι έχουν καταργηθεί οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να καθορίζει εκείνη τα της νομισματικής πολιτικής και τα της ρευστότητας. Πρέπει, δηλαδή, να υποστηρίξει το νομισματικό χάος.

Ο κ. Μάριο Ντράγκι άφησε απροστάτευτη την αγορά και τους κατόχους ελληνικών ομολόγων επί μακρό χρονικό διάστημα. Πρώτα ο κ. Μάριο Ντράγκι έβαλε την υπογραφή του και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε κατ’ ουσίαν τη διενέργεια του PSI και μετά προχώρησε η διενέργειά του.

Στις 8 Μαρτίου 2012 απέκτησε ισχύ η σχετική πράξη με την υπογραφή του κ. Μάριου Ντράγκι και την επομένη ακριβώς, στις 9 Μαρτίου 2012, προέκυψαν από την τότε ελληνική κυβέρνηση, σε επίπεδο Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σε επίπεδο υπουργού Οικονομικών, οι διαδικασίες του «κουρέματος»……….

Άρα και για τους παραπάνω λόγους έχουν υποστεί πλήγμα περιουσιακά δικαιώματα στον πυρήνα τους δηλαδή ευθεία παραβίαση του άρθρου 17 του ΧΆΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ, 2012/C 326/02,

5. Απευθύνθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου και μου απάντησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας !!

Να συμπεράνω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πνευματικές αξίες τις οποίες σας δίδαξαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι έχουν ποδοπατηθεί από χρηματοοικονομικές ποταπότητες ; Με το επί πλέον δεδομένο της πολιτικής επιστήμης ότι προϋπόθεση ύπαρξης Δημοκρατίας είναι η θεσμοποίηση της Κοινωνίας, ο άνθρωπος δηλαδή πάνω απ’ όλα, ο παραπάνω χειρισμός εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάνει να αναρωτιέμαι αν στην Ευρωπαική Επιτροπή στην οποία απευθύνθηκα, σέβονται την Δημοκρατία όπου έχουν θεσμοποιημένη την Κοινωνία.

Ελπίζω η αμφιβολία μου να είναι σε λάθος βάση.

Στο χέρι σας να μου αποδείξετε ότι κακώς αμφιβάλλω.

Ευπειθώς

Γεώργιος Βαμβακούσης


Advertisements

Ο σκοπός μας

 1. Η αξιοποίηση του εργασιακού δυναμικού των Μηχανικών Μετόχων ΤΣΜΕΔΕ στην προαγωγή, διάδοση και αξιοποίηση της γνώσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας πάνω σε θέματα παραγωγής για επιβίωση, αυτάρκεια και ευημερία της Κοινωνίας. Σκοπός που θα επιδιωχθεί μέσω έρευνας, μελέτης, και οργάνωσης μονάδων παραγωγής, είτε υπαρχουσών που έχουν αδρανήσει είτε καινούργιων. Βασικό εργαλείο θα είναι η οργάνωση τοπικών ΚΟΙΝΣΕΠ για την λειτουργία βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ανά την Ελλάδα όπως επίσης και αρχιτεκτονικών έργων αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτιρίων για τουριστική, οικιστική και πολιτιστική αξιοποίηση.
 2. Η αγωνιστική προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μετόχων του ΤΣΜΕΔΕ, τόσο των ενεργών μηχανικών όσο και των συνταξιούχων μηχανικών με κάθε μέσο που επιτρέπει το διεθνές και εθνικό δίκαιο όπως επίσης και η χάρτα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου .
 3. Η αγωνιστική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων ΤΣΜΕΔΕ στην περιουσία του που κτίστηκε επί σειρά ετών από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα, περιουσία που αποτελείται από τα αποθεματικά του, καταθέσεις του και ακίνητα είτε κατασκευής του, είτε αποκτηθέντα από αγορές και κληροδοτήματα. Επίσης τα νόμιμα δικαιώματα του που απορρέουν από νομικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις των μετόχων επί παράνομων ενεργειών των διαχειριστών του διαχρονικά, όπως π.χ. η μη κατάθεση ισολογισμών από το 2009 και εντεύθεν.
 4. Η αγωνιστική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων ΤΣΜΕΔΕ στα ποσά που υπεξαιρέθηκαν των αποθεματικών του με το παράνομο PSI, όπως και στα ποσά κατά τα οποία μειώθηκαν τα αποθεματικά του λόγω κακοδιαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και των διοικήσεων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ.

Μέτωπο Μετόχων ΤΣΜΕΔΕ

vidalis-architect-airport-model

ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ, Σύλλογος

Η Ιδρυτική μας Διακήρυξη        Αθήνα 07/12/2016

Συνάδελφοι μέτοχοι του ΤΣΜΕΔΕ, Μηχανικοί ενεργοί και επίτιμοι,
Ενωθήκαμε ως πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουμε την λεηλασία που το αποτυχημένο πολιτικό σύστημα επιχειρεί κατά των επαγγελματικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας κατά παράβαση του Συντάγματος και κάθε έννοιας Δικαίου.
Στην κοινή δήλωσή των Προέδρων ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ που ανάρτησαν στις  21/09/2016 στον ιστότοπο του ΤΣΜΕΔΕ τονίζεται, με έμφαση και «αντιστασιακή»  διάθεση,  ότι : 
Α. Θα αποδοθούν ευθύνες προς όλους όσοι τελικώς αποδειχθεί ότι λειτούργησαν σε βάρος της Τράπεζας Αττικής και της επένδυσης του Ταμείου μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιες θέσεις και αν κατέχουν
Β. Οι συντάξεις και οι υπόλοιπες παροχές του Ταμείου προς τα μέλη του είναι εξασφαλισμένες. Οι μηχανικοί που τόσο δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια από την ύφεση και την υπέρμετρη φορολόγηση, δεν ανέχονται από κανέναν  να παίζει με τους κόπους και τα χρήματά τους.
Γ.  Ότι θα μεριμνήσουν ώστε να κοινοποιηθεί το πόρισμα της ΤτΕ  και του SSM άμεσα στο ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί η σωστή και πλήρης γνώση του περιεχομένου του.
Δ. Θα ανταποκριθούν, (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ), με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στον θεσμικό και ελεγκτικό τους  ρόλο, ώστε να προστατευτεί η στρατηγική επένδυση του Ταμείου μας
Όλα  τα παραπάνω τα ανακοίνωσαν έναν ( 1) μήνα πριν από τις εκλογές του ΤΕΕ, για προφανείς λόγους που πολύ απέχουν από την υπεύθυνη και ουσιαστική εφαρμογή του θεσμικού και ελεγκτικού τους ρόλου, που με απόλυτη συνέπεια έπρεπε να υπηρετούν, χωρίς υπεκφυγές και ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν την προεδρία του ΤΣΜΕΔΕ, στις αρχές του  2016.
Ως Μέτωπο Μετόχων ΤΣΜΕΔΕ τους λέμε λοιπόν:
Όλο αυτό το διάστημα της Προεδρίας σας, όχι  μόνο δεν επιτύχατε αυτά που υποσχεθήκατε, αλλά αδιαφορήσατε  πλήρως , όπως και οι προκάτοχοί σας άλλωστε,  να προστατεύσετε και να υπερασπιστείτε το ταμείο μας, προδίδοντας προκλητικά τους  συναδέλφους σας μηχανικούς , δοκιμαζόμενους και καταφανώς αδικούμενους  πολίτες, με το υστέρημα των οποίων πληρώνονται οι προκλητικά υψηλές απολαβές σας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
1  –  ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
1.1 Έχετε πλήρη γνώση  όσων έχουν συμβεί στο ταμείο μας , μέχρι σήμερα, και ασφαλώς γνωρίζετε ότι η ένταξη των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων και του ΤΣΜΕΔΕ, στο πρώτο PSI, ήταν ουσιαστικά παράνομη και Αντισυνταγματική.
Τα διαθέσιμα των Ασφαλιστικών ταμείων, δεν έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτό το PSI , διότι αφορούσε μόνο την «Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα» ( ΣΙΤPSI), καθώς αποτελούσαν ενδοκυβερνητικό χρέος και επομένως ,χρέος του Ελληνικού Δημοσίου (όπως ΑΝΑΦΕΡΕΙ η ΤτΕ στο ΧΡΟΝΙΚΟ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΤτΕ (www.bankofgreece.gr)  σελ. 107.
Εξαιτίας αυτού, όπως ομολογείται απερίφραστα στην ίδια έκθεση, «δεν υπήρξε ουδέν όφελος εκ της συμμετοχής του συγκεκριμένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου των 16,6 δισεκ. ευρώ» καθώς δεν έγινε δεκτό για την ισόποση διαγραφή χρέους, και άρα και εξ αυτού του λόγου (συν επιπλέον τα περίπου 4,5 δισεκ. ευρώ που απαιτήθηκαν για την ενίσχυση των Ταμείων με ομόλογα EFSF) το PSI υπήρξε πολύ λιγότερο επιτυχές από την αρχική πρόβλεψη.
1.1.2.     Για το τεράστιο αυτό πλήγμα που αποδεκάτισε το ταμείο μας, οi προκάτοχοι σας Πρόεδροι ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ δεν έπραξαν τίποτε απολύτως, και έχουν τεράστια ευθύνη γι’ αυτό. Στη συνέχεια  εσείς, ως ο νέος Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ, που είναι ο φορέας που έχει το έννομο συμφέρον να διεκδικήσει από το κράτος, δια της νομικής οδού, την απώλεια που υπέστησαν τα αποθεματικά του από την παράνομη και αποτυχημένη ένταξή τους στο 1ο PSI, όχι μόνο δεν  προσφύγατε στην δικαιοσύνη μόλις αναλάβατε την προεδρία, αναπληρώνοντας κατά το δυνατόν την ολιγωρία του προκατόχου σας, αλλά αντιθέτως, εκχωρήσατε αυτή την αποκλειστική σας αρμοδιότητα,  στο ΕΤΑΑ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη προσφύγει!!
Στην ουσία παραπέμψατε το κρίσιμο αυτό θέμα σε τρίτον, στο ΕΤΑΑ, από πλευράς ενδιαφέροντος και ουσίας, τις πράξεις του οποίου δεν μπορείτε να κατευθύνετε, να επιταχύνετε και να ελέγξετε, αποποιούμενοι ουσιαστικά τις ευθύνες σας.
Αν το θέμα αφορούσε την προσωπική σας περιουσία ή τον παχυλό μισθό σας, θα κάνατε μία παρόμοια επιλογή, θα εκχωρούσατε σε άλλον τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας ;
1.2.        Τόσο οι προκάτοχοί σας στη προεδρία του ΤΣΜΕΔΕ, όσο και εσείς μέχρι σήμερα  ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΤΕ,  δια της νομικής οδού, την κάλυψη αυτής της ζημίας από την ΤτΕ, τον διορισμένο διαχειριστή των αποθεματικών του ταμείου μας από το κράτος, η οποία ζημία προκλήθηκε από την ολέθρια διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου μας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
1.2.1Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, στο «Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης» που αποτελεί ουσιαστικά τον απολογισμό της απερχόμενης Διοίκησης  υπό τον κ Προβόπουλο, στην σελ. 107 παρ. 6.3.1 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :
«το καθαρό όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους μετριάστηκε σημαντικά, κυρίως λόγω: «…  (γ) του γεγονότος ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς (ύψους 16,2 δισεκ. ευρώ), δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, επειδή επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος». 
Δηλαδή ενώ η ΤτΕ γνώριζε ότι «το χρέος των ταμείων ήταν ενδοκυβερνητικό», δεν αρνήθηκε την ένταξη των αποθεματικών, των οποίων είχε την διαχείριση, στο PSI, παρόλο που η ένταξη όχι μόνο ήταν παντελώς μάταιη αλλά και αυταπόδεικτα καταστροφική,
Πολύ δε μάλλον, τη στιγμή που συμμετείχε exofficio στις διαπραγματεύσεις με το F, και την Τρόικα και πέραν τούτου από την στιγμή που γνώριζε, όπως ομολογεί η ίδια  στο «ΧΡΟΝΙΚΟ …» και είχε ενημερώσει τους πάντες , από το 2004 και εντονότατα από το 2008-2009 για την επερχόμενη οικονομική καταστροφή.
1.2.2.     Η ΤτΕ δεν φρόντισε να επιλέξει,  ενώ είχε την ευθύνη διαχείρισης του «Κοινού Κεφαλαίου», στο οποίο υποχρεωτικά επενδύονται τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταμείων (Α.Ν. 1611/1950, Ν.2216/1994, Ν.3586/2007 και εσχάτως 3863/2010) σύμφωνα με το ν.2469/1997, άρθρο 15 παρ.11 υποπαρ.γ’, δηλ. άμεσα και αποκλειστικά σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, (δηλ. ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου), να τοποθετηθούν υπαλλακτικά, ήδη πριν το 2010 ή έστω και κατά τη διάρκεια της κρίσεως, σε έντοκα γραμμάτια, (που δεν υπάγονται στο PSI), ώστε να μην υποστούν τα Ταμεία το ανώφελο «κούρεμα», αφού ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΛA ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!!!!!!! 
Επιπλέον, η ΤτΕ, αφού έγινε το PSI,
Δεν  φρόντισε, ενώ είχε όλη τη αρμοδιότητα ΚΑΙ υποχρέωση, ως διαχειριστής εκ του Νόμου ενός τεράστιου πλούτου, που της τον εμπιστεύθηκε η Πολιτεία διαχρονικά, επειδή «είχε» το τεκμήριο της «Χρηστής και Συντηρητικής Διαχείρισης», να κάνει χρηστή διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου μας που κατείχε.
Έφτασε στο σημείο να αγοράζει ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου από την πρωτογενή αγορά στην συνολική τους αξία , όταν στην δευτερογενή αγορά η αξία τους είχε διαμορφωθεί στο 30% της αρχικής….
Μετά το PSI, βρέθηκε να έχει υπό διαχείριση στο «Κοινό Κεφάλαιο» σειρά νέων «χρηματοπιστωτικών» στοιχείων, ήτοι, ομόλογα EFSF κατά 15%, (σαφέστατα μη υπαγόμενα στην περιγραφή «Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου») νέα ΟΕΔ Βρετανικού Δικαίου κατά 31,5% και το warrant (μικρής δυνατότητας αξιοποιήσεως).
1.2.3 Αφού η ΤτΕ έπρεπε, όπως απαιτούσε ο Ν. 2469/97, «απαρέγκλιτα», δηλαδή «ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ» ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, γιατί δεν έσπευσε να ρευστοποιήσει τα ΕFSF και να αγοράσει νέους τίτλους ΟΕΔ που εκείνη την εποχή είχαν ΜΗΔΑΜΙΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, λόγω των ρητρών Βρετανικού Δικαίου και επειδή είχαμε ήδη εκλεγμένη «σταθερή» κυβέρνηση δεδομένου ότι οι τίτλοι αυτοί είχαν στην αρχή πολύ μικρή αγοραία αξία (15-25 % της ονομαστικής), Εάν ενεργούσε με αυτό τον απόλυτα σύννομο τρόπο, η ΤτΕ, ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, και  θα είχε διαχειρισθεί τα αποθεματικά τους κερδοφόρα, όπως και είχε την υποχρέωση.
Όλα αυτά πού αναφέρουμε πιο πάνω, έχουν δημοσιοποιηθεί ως στοιχεία από την ΤτΕ και ως προτάσεις από έγκριτο δικηγορικό γραφείο!               
1.2.4 Ήταν τέτοια η αδιαφορία της προηγούμενης διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε ο κ  Γαμβρίλης και το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ δεν συμμετείχαν ούτε καν στην Αναφορά που κατέθεσαν στον Εισαγγελέα Εφετών, οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί φορείς : α) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ΝΠΔΔ (οδός Ακαδημίας 60 Αθήναι)  β) Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Ε.Ο.Ο (Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, Τ.Κ. 10678)  γ) Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (Νικηταρά 8-10, 106 78 Αθήνα)  δ) Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Πλουτάρχου 3, Αθήνα 10675)  ε) Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γενναδίου 4 ),  στ) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (Μυλλέρου 1 Αθήναι)ζ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΝΠΔΔ (Νίκης 4)
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ
την παράνομη και καταστρεπτική διαχείριση των αποθεματικών τους από την ΤτΕ.
Τελικά η Αναφορά ΤΈΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΧΕΊΟ,ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗ ΣΤΉΡΙΞΗ από τους καταγγέλλοντες φορείς όπως θα έπρεπε, ούτε από το ΤΕΕ και το προκλητικά απουσιάζον ΤΣΜΕΔΕ.
Άρα:
 • Από την μη περαιτέρω προσφυγή του  TEE  στην Δικαιοσύνη, όπως όφειλε
 • Από την μη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ, του κατ΄ εξοχήν φορέα του έχοντος το έννομο συμφέρον  να το πράξει, τόσο στην εν λόγω Αναφορά, όσο και στην από κοινού με το ΤΕΕ περαιτέρω  προσφυγή στη Δικαιοσύνη,
Είναι προφανές ότι :
Η συμμετοχή του ΤΕΕ στην Αναφορά, ήταν προσχηματική, για να μη κατηγορηθεί για ολιγωρία και έτσι  να αποπροσανατολίσει τους μηχανικούς. 
Κύριοι Πρόεδροι ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ: 
ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΗΚΑΤΕ, ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΑΣ 
2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ της
2.1 Είναι θέμα που όταν αποκαλυφθεί πλήρως,  η ζημιά του ΤΣΜΕΔΕ από το PSI …. θα ωχριά μπροστά του
Όλοι οι προκάτοχοί σας στο ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και στο ΤΕΕ, υποστήριζαν με απόλυτη σιγουριά και έμφαση τη στήριξη της τράπεζας Αττικής, προασπίζοντας (δήθεν!) τα συμφέροντα των μηχανικών
Κανείς τους όμως, παρά το ότι είχαν διατελέσει, ως πρόεδροι του ΤΣΜΕΔΕ, και πρόεδροι στην τράπεζα έναντι απίστευτα υψηλών αμοιβών (της τάξης των 260000 € ετησίως και πέραν της αμοιβής τους ως Πρόεδροι του ΤΣΜΕΔΕ, δεν παρουσίασε με στοιχεία την πορεία της επένδυσης του ΤΣΜΕΔΕ σε αυτή την τράπεζα
ΚΑΝΤΕ το λοιπόν ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ Κύριε Πρόεδρε του ΤΣΜΕΔΕ !
ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΛΩΝΕΤΕ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
2.2.   Στο διαδίκτυο ανακοινώθηκε δημοσίευμα ότι από το  1999 μέχρι το 2010  το κέρδος του ΤΣΜΕΔΕ από την Τ. Αττικής ήταν 9 εκ ευρώ, δηλαδή …… ουσιαστικά ασήμαντο σε σχέση με το μέγεθος των υπενδεδυμένων κεφαλαίων που σημαίνει πως τελικά η συνολική ζημιά μέχρι σήμερα ανέρχεται τουλάχιστον στο 93%.
Έναντι μιας τέτοιας αρνητικής απόδοσης, το ΤΣΜΕΔΕ, έχει χάσει εκατοντάδες εκ. ευρώ από την συμμετοχή στις ανακεφαλαιοποιήσεις .
Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη, θα πρέπει κανείς να είναι ανόητος και αδαής για να επιμένει να επενδύει διαχρονικά υπό αυτές τις συνθήκες και τα ζημιογόνα αποτελέσματα.
Όλα αυτά συνέβησαν επειδή η Τρ. Αττικής μοίραζε απλόχερα χωρίς έλεγχο και αντίκρισμα τεράστια δάνεια και επιχορηγήσεις χωρίς εξασφαλίσεις.
Αυτή την άθλια και νομικώς και ηθικώς απαράδεκτη διαχείριση, ασκούσαν αυτοί που την διοικούσαν, δηλαδή οι πρόεδροι του ΤΣΜΕΔΕ, με ΆΜΕΣΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΆΤΗ ΤΟ ΤΕΕ.
Μην περιμένετε λοιπόν, “με απεριόριστη υπομονή” όπως προκύπτει από την μέχρι σήμερα παθητική αναμονή σας, τα στοιχεία από την Τράπεζα Ελλάδος για τον καταλογισμό της ευθύνης στους υπεύθυνους όπου και αν βρίσκονται … όπως δηλώνετε αφού,
Τους άμεσα υπεύθυνους τους  έχετε μπροστά σας :
Είναι οι Πρόεδροι και τα μέλη της Δ. Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, οι Δ/ντες Σύμβουλοι κα τα μέλη του ΔΣ της Τρ Αττικής και τα μέλη των διοικήσεων των οργάνων των μηχανικών που συνηγόρησαν στην καταστροφή των κεφαλαίων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.
ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ,  ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ !!!!
Μην περιμένετε άλλο τα στοιχεία από την ΤτΕ, η οποία όφειλε να σας τα έχει ήδη στείλει, αυτεπάγγελτα, μόλις ολοκλήρωσε τον έλεγχό της.
Ζητείστε τα με Εισαγγελική εντολή  ΑΜΕΣΩΣ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΠΡΑΞΕΙ εάν οι δηλώσεις σας δεν αποτελούσαν προεκλογική προπαγάνδα, κάτι που απευχόμαστε
2.3.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤτΕ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ, «ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ»ΟΠΩΣ ΜΕ ΠΑΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΝΤΕ  ΕΡΓΑ….ΟΧΙ  ΛΟΓΙΑ !!!!!! 
 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
3.1  Εάν πράγματι ενδιαφέρεστε για τη διάσωση του ταμείου μας, προχωρήστε άμεσα στα παρακάτω βήματα:
3.1.1   Να αποφασίσετε άμεσα και να ανακοινώσετε στην κυβέρνηση, εντός 10 ημερών, την απόφασή σας για την μετατροπή του ΤΣΜΕΔΕ, σε ασφαλιστικό ταμείο μόνο, με την μορφή του Ν.Π.Ι.Δ, μεταφέροντας σε αυτό και τα αποθεματικά του και για την υλοποίηση αυτής της πρότασης να ζητήσετε  άμεσα με εισήγησή σας στον αρμόδιο Υπουργό, εξάμηνη τουλάχιστον παράταση, για την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν 4387/2016, που αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ και το υπό ίδρυση ΤΜΕΔΕ.
             Στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών που αναφέραμε, η ειδική επιτροπή που θα συστήσετε, θα επεξεργαστεί τα ετήσια οικονομικά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, σε ότι αφορά :  τα έσοδα κατά κλάδο λειτουργίας του (εισφορές συντάξεων ,εδικού ταμείου κρατήσεις σε μελέτες και έργα, πιστοληπτική δραστηριότητα κλπ κλπ) και τα αντίστοιχα κατά κλάδο έξοδα με καταμερισμό ανά κλάδο των γενικών εξόδων.
             Επίσης  θα καταγραφεί η ετήσια δημιουργία αποθεματικού και η απόδοσή του μέχρι σήμερα   με τον τρόπο που τα έχει διαχειριστεί η Πολιτεία.
             Από αυτή την ανάλυση θα προκύψει η πραγματική εικόνα της διαχείρισης των αποθεματικών και θα προκύψει η τεράστια ζημιά που έχει υποστεί το Ταμείο μας, ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΘΛΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ προς όφελος  ΤΡΊΤΩΝ και όχι του ΤΣΜΕΔΕ, που όπως ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΊ Η ΖΗΜΙΆ ΑΥΤΉ ΘΑ υπερβαίνει πολλαπλάσια την όποια χρηματοδότηση του Ταμείου με έμμεσους φόρους
             Αυτή  η μελέτη αφού περάσει ως ενημέρωση στους Έλληνες πολίτες και τους μηχανικούς, θα αποτελέσει ένα τεράστιο μοχλό πίεσης για την  απελευθέρωση του ταμείου από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό του ΔΗΜΟΣΊΟΥ, όπως αυτό λειτουργεί σε βάρος πάντα των πολιτών και προς όφελος των προσκείμενων πατρώνων  του πολιτικού κατεστημένου.
             Τέλος αυτή η μελέτη θα καταγράψει σε επόμενη φάση την πραγματική συμμετοχή της πιστοληπτικής δραστηριότητας του ταμείου στα απομένοντα αποθεματικά που θα πρέπει να μεταφερθεί στο υπό ίδρυση ΤΜΕΔΕ.
3.1.2  Στηριζόμενοι σε αυτή την εικόνα,  θα αναγκάσετε το κράτος να αποδεχθεί την ιδιωτικοποίηση του Ταμείου.
             Άλλωστε μοιάζει με κακόγουστο αστείο, να διατείνεται η πολιτεία ότι θα καθορίσει αυτή το ύψος των αποθεματικών που πρέπει να μεταφερθούν στο ΤΜΕΔΕ.  ΑΡΑΓΕ,  ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΜΕΛΈΤΗ ??
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ, ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΝΠΔΔ, ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΕΔΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΠΙΔ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΩΣ ΝΠΙΔ…
             ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ        (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ , Ως ΟΦΕΙΛΑΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
3.2.  Αυτό βέβαια που είναι εντελώς αντίθετο με τη διάσωση του ταμείου μας, και εξόχως  επικίνδυνο,  είναι η πρότασή σας, προς το ΤΕΕ , να ενταχθεί  στο υπό σύσταση  ΤΜΕΔΕ, με καθαρά πιστοληπτικό ρόλο, το Επικουρικό ταμείο ! Αυτό είναι απλά μια πρόφαση, μια αστήρικτη δικαιολογία για την κλοπή μέρους των αποθεματικών που απομένουν, παρασιωπώντας  κακοβούλως  και προκλητικά  τον  βέβαιο κίνδυνο να υποστεί το ΤΣΜΕΔΕ μια ακόμη οικονομική καταστροφή.
Σε μία χώρα που η οικονομία της διαλύεται με καθοδική πορεία προς τα τάρταρα, που οι, κατ΄ όνομα μόνο, κυβερνήσεις ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους και να πληρώσουν τους κερδοσκόπους τοκογλύφους που υπηρετούν και μόνο, με οποιοδήποτε τίμημα για τον Ελληνικό Λαό, ξεπουλώντας σε εξευτελιστικές τιμές την περιουσία του, διαλύοντας την Δημόσια Υγεία, υποβαθμίζοντας καθημερινά την παιδεία, αρπάζοντας τα αποθεματικά δεκανίκια των συνταξιοδοτικών φορέων και που δεν πληρώνουν τις οφειλές της πολιτείας προς τους πολίτες για  τις παρεχόμενες  σε αυτήν  εργασίες τους,
Σε αυτή την χώρα, Εσείς προτείνετε  την οργάνωση του πιστοληπτικού ταμείου, που θα προεξοφλεί λογαριασμούς πληρωμής των οφειλών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα προς τους Έλληνες μηχανικούς για τις παρεχόμενες σε αυτό υπηρεσίες τους, (κατασκευαστικά έργα, μελέτες κλπ) υποθηκεύοντας ουσιαστικά τα ελάχιστα απομένοντα αποθεματικά που αντιστοιχούν στο επικουρικό.
Μια Υποθήκη με μεγάλο, πολύ μεγάλο ρίσκο για τις μέρες που ζούμε, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ !!!
3.3.   Περισσότερο με διευκόλυνση της κυβέρνησης μοιάζει η πρότασή σας , να εξαγγέλλει και να κατασκευάζει έργα χωρίς να πληρώνει τις υποχρεώσεις της, τις οποίες θα προεξοφλεί το ΤΜΕΔΕ, χρησιμοποιώντας τα απομένοντα αποθεματικά του ταμείου μας, με την αιτιολογία ότι έτσι θα σωθούν τα απομένοντα αποθεματικά, παρά με πρόταση που θα διασφαλίσει την σωτηρία τους.
             Το εξίσου εκπληκτικό είναι ότι την πρότασή σας αυτή, δεν την περάσατε από το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ, γιατί φοβηθήκατε την μη έγκρισή της , με σίγουρα αντίθετο των σύλλογο συνταξιούχων , δηλ την ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που εκτός της καταψήφισης θα άνοιγε τους ασκούς του Αιόλου, παρουσιάζοντας απλά τις  πραγματικές  διαστάσεις του θέματος.
3.4.     ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:
             Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ που συμμετέχει με αντιπρόσωπό της στο ΔΣ, λαμβάνει θέση στα προτεινόμενα θέματα, μετά από απόφαση του Δ. Συμβουλίου της. Επομένως οφείλετε να στέλνετε μία εβδομάδα πριν από το ΔΣ , τις εισηγήσεις των  προς συζήτηση θεμάτων στο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ για την διαμόρφωση της θέσης της που θα εκφράζεται από τον εξουσιοδοτημένο με απόφαση του ΔΣ, εκπρόσωπό της.
3.5.  Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η απόφασή του ΔΣ για την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είναι ακυρώσιμη επειδή οι υπερψηφίσαντες αντιπρόσωποι κος Α.. Φιλιππίδης (ΕΣΤΑΜΕΔΕ) και  ο κος Δ. Τσουρέκας (ΣΑΤΕ), ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.
 1. Εκτιμούμε και σεβόμαστε τους νεότερους και ενεργούς μηχανικούς. Όμως οφείλουν και αυτοί να καταλάβουν, ότι εμείς οι συνταξιούχοι, πληρώνοντας αυτό το ταμείο όλη μας την επαγγελματικά ενεργό ζωή, σήμερα πια ζούμε από την σύνταξή μας, έχοντάς την χρυσοπληρώσει.
Η Κυβέρνηση, όμως και τα υποτελή σε αυτήν ΜΜΕ έχουν εξαπολύσει μια άθλια εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης συκοφαντώντας τους συνταξιούχους με το έωλο, ψευδές και κακόβουλο επιχείρημα ότι δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν υψηλές εισφορές για να παίρνουν σύνταξη οι ήδη συνταξιούχοι. Πρόκειται περί ελεεινού ψεύδους, διότι οι σημερινοί συνταξιούχοι ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΕΙ τις συντάξεις τους με τις εισφορές που κατέβαλλαν επί δεκαετίες στο Ταμείο τους Οι εισφορές των νέων εργαζομένων υπέρ των ταμείων τους, προορίζονται για τον σχηματισμό του αποθεματικού που θα συνταξιοδοτήσει ΜΟΝΟ αυτούς, όταν βγουν στη σύνταξη.
Να πάψει λοιπόν αυτό το αισχρό ψέμα ότι οι ήδη συνταξιούχοι … ζουν, τάχα (!) από τις εισφορές των νέων εργαζόμενων…
ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΑΠΛΩΣ εισπράττουμε τη σύνταξή μας από τις εισφορές που ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ  καταβάλει.
Επειδή το κράτος κατέστρεψε τα αποθεματικά των ταμείων με την άθλια διαχείρισή τους , με αποκορύφωμα την παράνομη ένταξή τους στο PSI, προσπαθεί να αποποιηθεί  και μεταφέρει τις ευθύνες του φέρνοντας σε ρήξη τις νέες γενιές με τις παλαιές
Δεν επιτρέπετε σε κανέναν και για κανένα λόγο, να  αφαιρέσει την δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς επιβίωσης από τους συνταξιούχους, θέση στην οποία θα βρεθούν και οι σημερινοί εργαζόμενοι, αργά ή γρήγορα.
 Κύριοι πρόεδροι ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ, συνοπτικά ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:
(α)         ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ν.Π.Ι.Δ., ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΜΕΔΕ
 
(β)                          ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΩΣ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΜΑΣ,
 
(γ) ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΤτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ,
 
(δ)          ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ,
 
(ε) ΝΑ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤτΕ, ΚΑΙ ΤΟΥ SSM ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Της ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ,
 
(στ)        ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑNΩΝ  ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ κ. ΓΑΜΒΡΙΛΗ ΚΑΙ  ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ
 
(ζ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4, ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ,
 
(η)          ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ.
 Κύριοι
Η μέχρι σήμερα προκλητική αδιαφορία σας, εξυπηρετεί τις επικυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις που ως άλλες κατοχικές δυνάμεις,  λεηλατούν την Κοινωνία και όλους τους φορείς της, άρα και το ΤΣΜΕΔΕ και την Τράπεζα Αττικής.
Και όλα αυτά κατ’ εντολή ενός πολιτικού προσωπικού υποταγμένου στα κελεύσματα των κατοχικών αυτών δυνάμεων για ένα χρέος παράνομο, ψευδές και επονείδιστο, και μάλιστα σύμφωνα και με την  απόφαση της ίδιας της Βουλής των Ελλήνων το 2015, που γι’ αυτόν το λόγο η Κυβέρνηση αμέσως μετά, την  διέλυσε με την  πρόφαση της  ανάγκης για την διενέργεια νέων εκλογών.
Σύντομα όμως όλοι θα κριθούμε …..
Γι’ αυτόν το λόγο, κάντε επί τέλους το σωστό που επιτάσσει η συνείδησή σας και η άσκηση των καθηκόντων σας.
Υποβλήθηκε στα πρωτόκολλα ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ. Συντάχθηκε από την οργανωτική Επιτροπή (αλφαβητικά):
Γ. Βαμβακούσης, Κ. Γκόνης, Α. Ζαρκάδης, Α. Καρανάσιος, Χρ. Κόκκινος, Π. Παπασταυρίδης, Ι. Σκανδάλης

 

 

 Το ΔΣ του Μετώπου Μετόχων ΤΣΜΕΔΕ